Find din lokalredaktion
 

Tilmeld dig Betalingsservice her

 

Abonnementsvilkår for Herning Folkeblad

i kraft fra 22. oktober 2021

 

1 GENERELT OM ABONNEMENTER HOS HERNING FOLKEBLAD

Disse abonnementsvilkår er gældende for abonnement der indeholder den trykte avis Herning Folkeblad, der udbydes af Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S.

Kun personer over 18 år kan afgive ordre på et abonnement på Herning Folkeblad.

Du erklærer og bekræfter med din ordreafgivelse, at du er fyldt 18 år.

 

2 KØB AF FORTLØBENDE ABONNEMENT

Abonnement tegnes som et fortløbende abonnement, der træder i kraft på oprettelsesdatoen, og abonnementet fortsætter indtil det opsiges. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 4 nedenfor.

 

I forbindelse med dit køb af et abonnement sender vi dig en række servicebeskeder pr. e-mail. Disse servicebeskeder har til formål at sikre, at du får fuld udbytte af dit abonnement. Ønsker du ikke disse servicebeskeder kan du nemt klikke på afmeld i bunden af vores e-mail. Har vi ikke din e-mail adresse sender vi et enkelt brev pr. alm. post. Ønsker du et eller flere af vores nyhedsbreve, kræver dette en særskilt tilmelding.

 

3 ADGANG TIL DIGITAL INDHOLD

Når du køber TOTAL eller KOMBI-abonnement på Herning Folkeblad (tryk) får du samtidig, som en del af abonnementet, adgang til herningfolkeblad.dk og e-avisen i hele abonnementets løbetid. Du får også fuld adgang til ditherning.dk, sportherning.dk og forumsondag.-herniing.dk. For at opnå adgang til dette indhold skal du på herningfolkeblad.dk oprette en brugerprofil og acceptere brugervilkår. Brugerprofil/logind må ikke deles udenfor brugerens husstand. Abonnement på enkeltdag(e) af den trykte udgave af avisen, giver ikke adgang til digital indhold.

 

4 OPSIGELSE AF ABONNEMENT

Et abonnement kan opsiges med minimum 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ønsker du at abonnementet skal ophøre til eksempelvis den 1. november, skal opsigelsen være afgivet senest den 30. september. Et abonnement med betaling en gang årligt, kan dog tidligst opsiges, når der er gået 5 måneder efter abonnementaftalens indgåelse.

 

Hvis abonnementet er oprettet som en del af en kampagne, fx velkomsttilbud, gælder særlige kampagnevilkår i tilllæg til ovennævnte vilkår: et kampagneabonnement kan uden binding opsiges til udløb af kampagneperioden, der fx er 1 måned, 10 uger eller 3 måneder. Efter udløb af kampagneperioden overgår abonnementet automatisk til et almindeligt abonnement, som alene er underlagt de almindelige abonnementsvilkår for opsigelse af abonnement. 

 

Opsigelse skal ske til kundecentret – enten på telefon 96 26 37 70 eller ved almindeligt postfremsendt brev, eller pr. e-mail til [email protected].

 

Kundecentrets åbningstider er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 15.30.

Kontaktoplysninger på kundecentret fremgår endvidere under punkt 16 nedenfor.

 

Manglende indbetaling eller afmelding af girokort, betalingsservice, kreditkort eller MobilePay har, uden samtidig opsigelse til Mediehuset, ikke retsvirkning som opsigelse af abonnement.

Når abonnementet er opsagt, ophører abonnementet ved udløb af opsigelsesperioden.

 

Har abonnenten på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter abonnement aftalens ophør, tilbagebetales denne del straks. Ved opgørelsen af beløbet, der skal tilbagebetales, fastsættes stk. prisen pr. avis der er leveret i den betalingsperiode, hvori abonnement aftalen bringes til ophør.

 

5 PRIS OG BETALINGSVILKÅR

Den oplyste abonnementsafgift opkræves forud for den betalingsperiode du har valgt blandt de tilgængelige ved indgåelse af abonnementsaftalen. For nogle abonnementsprodukter gælder det, at jo længere betalingsperiode du vælger, des billigere bliver stk. prisen pr. avis. Betalingsperioden kan efterfølgende ændres ved henvendelse til kundecentret og med virkning fra førstkommende nye betalingsperiode.

 

Eventuelle kampagnetilbud er forbeholdt nye kunder, og sådanne kampagnetilbud kan derfor ikke benyttes af eksisterende kunder. Kampagnetilbud kan ligeledes ikke benyttes, hvis en person i husstanden indenfor de seneste 12 måneder har haft et abonnement på udgivelsen, som kampagnen vedrører.

 

Abonnementet kan betales via girokort eller via betalingsservice. Ved betaling via girokort, kan der opkræves et girogebyr pr. udsendte regning bortset fra første regning i abonnementsperioden. Oplysningerne til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af girokortet, der fremsendes ved abonnementsaftalens indgåelse og oplysningerne kan endvidere fås ved henvendelse til kundecentret.

 

Ved overskridelse af betalingsfristen, suspenderes yderligere leveringer af avisen, indtil betaling er modtaget.

 

6 LEVERING

Levering af Herning Folkeblad sker til abonnentens adresse senest:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 17.00, onsdag kl. 18.00, lørdag kl. 8.00

 

Leveres Herning Folkeblad mod forventning ikke til tiden, kan du kontakte Serviceteamet på tlf. 96 26 25 75 mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 17.00 – 18.00, onsdag i tidsrummet kl. 18.00 – 20.00 og lørdag i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00. Serviceteamet vil derefter sørge for, at din avis bringes ud hurtigst muligt. Der kompenseres ikke herudover for forsinkede udgivelser.

 

Købes abonnement til en leveringsadresse udenfor avisens normale distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

 

7 UDKOMMER AVISEN IKKE

Udkommer avisen ikke på en udgivelsesdag, forlænges abonnement perioden med én udgivelse for hver dag avisen ikke er udkommet. Der kompenseres ikke herudover for manglende udgivelser.

 

 

8 OPBEVARING AF INDGÅEDE AFTALER OG SPROG

Herning Folkeblad opbevarer ikke den indgåede aftale om abonnement på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi har ikke mulighed for at sende dig en kopi efterfølgende, og vi opfordrer derfor til, at du gemmer det modtagne velkomstbrev til eventuel senere brug.

 

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan dog altid udleveres på anmodning.

 

Aftalen indgås på dansk.

 

9 FORTRYDELSESRET

Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af selve abonnementsaftalen. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du fysisk modtager den første avis.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, 24. december eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsesformularen vedlagt velkomstbrevet udfyldes og indsendes, eller du skal på anden utvetydig måde meddele os om, at du udnytter din fortrydelsesret.                                     

 

Du kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise avisen ved modtagelse, med mindre du også meddeler kundecentret på utvetydig måde, at du vil udnytte din fortrydelsesret.

 

Senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse, tilbagebetaler vi alle beløb modtaget i forbindelse med købet af abonnementet, inklusive gebyrer, dog fratrukket betaling for de aviser vi allerede har leveret til dig, inden vi modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Prisen for de leverede aviser i fortrydelsesperioden opgøres til prisen i løssalg for de leverede aviser.

 

Tilbagebetaling sker ved bankoverførsel. Vi har derfor brug for at få oplyst dit kontonummer i et dansk pengeinstitut.

 

10 FLYTTESERVICE OG LEVERING TIL FERIEADRESSE

Du kan frit og uden omkostninger ændre leveringsadressen enten permanent eller for en periode. Leveringsadressen skal dog være indenfor Danmarks grænser.

Forsendelse til udlandet kan kun ske mod forudbetaling af porto.

 

Adresseændringen skal meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft.

 

Midlertidig adresseændring (ferieflytning) skal være for mindst 5 dage.

 

Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

Ændres leveringsadressen til en adresse udenfor avisens distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

 

11 Berostillelse af levering

Skal du på ferie - eller på anden vis være væk hjemmefra - og ønsker et midlertidigt stop i leveringen af papiravisen, kan du sætte leveringen af papiravisen i bero. Du har stadig fuld adgang til e-avisen, herunder også e-avis arkivet, hvor du kan finde tidligere udgaver af avisen. Abonnementet forlænges ikke, når levering af papiravisen er sat i bero. Berostillelse meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

 

12 Ændring af abonnementsvilkår for Herning Folkeblad og indhold i avisen

Herning Folkeblad kan til enhver tid ændre de til enhver tid gældende abonnementsvilkår. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid findes på Herning Folkeblads hjemmeside.

Herning Folkeblad kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af den trykte avis Herning Folkeblad.

 

13 Ansvarsfraskrivelser

Herning Folkeblad tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet, og uden forsinkelser i omdelingen af avisen.

Herning Folkeblad erkender, at fejl og forsinkelser kan forekomme og Herning Folkeblad fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab som måtte opstå som følge af brug af materiale publiceret i Herning Folkeblad.

I det omfang købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb finder disse fortsat anvendelse.

 

14 BEHANDLING AF PERSONDATA

Når du køber et abonnement til Herning Folkeblad, registrerer vi visse personoplysninger om dig. Dette er navn, adresse, kontaktoplysninger og eventuelle alternative leveringsadresser.

 

Personoplysninger bruges til at gennemføre købet af abonnement og levering af avisen til dig. Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til dig og øvrige abonnenter. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer.

 

Du accepterer med indgåelse af abonnementsaftalen også, at alle juridiske enheder, der indgår i koncern med Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S eller hvor Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S i øvrigt har en ejerandel, samt øvrige juridiske enheder, som indgår i samme koncern som disse selskaber må behandle dine persondata. Behandlingen kan kun ske indenfor dit afgivne samtykke, som dette fremgår i afsnittet ovenfor.

 

Vi behandler og videregiver ikke herudover dine personoplysninger medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

 

15 OPHAVSRET

Alt indhold i Herning Folkeblad og alt indhold på de i punkt 3 nævnte hjemmesider, er ophavsretligt beskyttet.

 

Materiale må alene anvendes i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår. Herning Folkeblad stiller materialet indeholdt i avisen til rådighed for læsning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling udover til privat og personlig brug, som er tilladt efter ophavsretsloven. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

 

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug. Erhvervs-abonnementer må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejdere, eller til anden kommerciel brug i øvrigt. Tilsvarende må der ikke ske videreformidling i elektronisk eller digital form af indhold fra avisen.

 

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Herning Folkeblad.

 

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse.

 

KUNDECENTER

Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til kundecentret.

 

Herning Folkeblad kundecenter

Telefon: 96 26 37 70

E-mail: [email protected]

Kundecentrets åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til torsdag: 8.00 – 16.00, fredag: 8.00 – 15.30

 

17 TVISTER

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

 

18 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Abonnementsaftalen indgås med Herning Folkeblad hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

 

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Østergade 21, 7400 Herning

CVR-nr.: 44662116

Telefon: 96 26 37 00

E-mail: [email protected]