Arrangementer og korte ture 

Dagsture i 2017 er under planlægning