Find din lokalredaktion
 

Tilmeld dig Betalingsservice her

 

Tekniske oplysninger

 

Indleveringsfrister

Ordredeadline: Fredag kl. 11.00

Komplicerede 4-farver fritlægning og billedscanninger: Torsdag kl. 10.00

Færdigt annoncemateriale: Mandag kl. 9.00

 

Ved fremsendelse af materiale via mail

Tekst: MS Word. Wordperfect. Rich Text Format (.rtf). Text (.txt).

Vi modtager ikke Lotus Word Pro (.lwp)

Billeder: Selvstændige jpg-filer i RGB-udgave i så høj opløsning at slutbilledet kan fylde mindst 2 spalter i bredden ved 200 dpi opløsning.

 

Udgivelse

Herning Bladet omdeles i hele Herning og bymæssigdækning i Ikast, Fasterholt, Arnborg, Troldhede, Sdr. Felding, Videbæk, Vildbjerg, Aulum og Ilskov.

Erhvervsmæssig affotografering eller anden form for gengivelse af Herning Bladets annoncer, tekst og billeder er forbudt.

Indrykning af annoncer i Herning Bladet sker med forbehold af, at al ophavsret til annoncemateriale forbliver i frembringerens eje.

Herning Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst.

 

Oplag

Pr. juni 2014: 49.978.

 

Tekniske data

Spaltebredde: 41mm - antal spalter: 6

Helside: 266mm x 365mm

Annoncer: Over 320mm i højden beregnes som fuld spaltehøjde (365mm)

Trykteknik: Off-set rotation