Find din lokalredaktion
 

 

Folkebladets Fondspriser 2018


Hvem synes du fortjener at komme på den røde løber i år ?


Herning Folkeblads Fond yder støtte til gode formål i det midt- og vestjyske område og uddeler blandt andet årlige priser inden for erhverv, kultur, uddannelse og sport - samt fra i år en helt ny fællesskabspris (læs mere nedenfor).Hver pris er på 25.000 kroner, og du kan være med til at bestemme, hvem der skal modtage dem.

Har du gode forslag til dette års modtagere ? Så send os begrundelse og en kortfattet beskrivelse af den person, virksomhed, forening eller institution, som fortjener en pris og et skulderklap for en særlig prisværdig og initiativrig indsats i lokalområdet.

Midlerne uddeles som:

Midtvestjysk Kulturpris

Midtvestjysk Erhvervspris

Midtvestjysk Sportspris

Midtvestjysk Uddannelsespris

Midtvestjysk Fællesskabspris

Udlodningen gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke bidrager specielt. Der gives ikke driftstilskud.

Send dine forslag til prismodtagere 2018 senest tirsdag 1. maj mærket “fondsudlodning" til:

Herning Folkeblads Fond
Mediehuset Herning Folkeblad
Østergade 21
7400 Herning

eller på mail: [email protected]

Navnene på modtagerne offentliggøres torsdag 7. juni 2018. 

 

*********

 

Folkebladet hylder fællesskabet
 

Herning Folkeblad føjer en ny pris til den årlige fondsudlodning.

Der er mange gode dage på en avis som Herning Folkeblad.

Ingen dage slår dog den årlige fondsudlodning, hvor avisen har den store glæde at hylde og belønne en masse lokale fyrtårne inden for avisens fire grundsøjler erhverv, kultur, uddannelse og sport. Og i år bliver prisfesten ikke mindre festlig. For her føjer Mediehuset Herning Folkeblad nemlig en ekstra udlodning til porteføljen, når den nye »Midtvestjysk Fællesskabspris« bliver uddelt for første gang.

Fællesskabsprisen er blevet sat i verden for at hylde egnens mange frivillige, foreninger, ildsjæle og lokale fyrtårne. Det er prisen, der hædrer dem, der gør en ekstra forskel for fællesskabet. Dem vil Herning Folkeblad gerne give et velfortjent skulderklap og en kontant belønning på 25.000 kroner.
Fælles gavn og glæde.

Det kunne være en frivillig i den lokale sportsklub eller borgerforening. Det kunne også være foreningen selv eller et andet lokalt fællesskab. Det kunne måske være en frivillig hjælper i seniorklubben eller en leder i ungdomsklubben. Find endelig selv på flere. Det er faktisk en direkte opfordring.
For Folkebladet vil meget gerne involvere læserne. Derfor beder vi også om jeres hjælp til at finde værdige nominerede til den første Fællesskabspris. Fælles for alle kandidater er den frivillige og uegennyttige indsats for fællesskabet og den lokale sammenhængskraft. Hjælp os med at finde de helt rigtige kandidater og send gerne en begrundet indstilling til Folkebladets fond på [email protected] senest 1 maj.
Med i indstillingen bedes man give et bud på, hvordan den kontante belønning bedst fodres tilbage til fællesskabet. Den kontante belønning på 25.000 skal således bruges til fælles gavn og glæde - uanset om prisen måtte gå til en person eller en forening eller lignende.

Der gives ikke driftstilskud, ligesom der ikke uddeles på områder, hvor det offentlige bidrager i noget særligt omfang. 

   Tilbage
Åbner loginside til e-avisen

Seneste nyt

Rss feed from server

https://aoh.dk/section/rss

not available or rss format not supported